Hoe groot is uw doelgroep?

Het aantal mensen in Nederland met een chronische aandoening is moeilijk exact te bepalen. Zeker is wel, dat dit aantal de afgelopen jaren sterk gegroeid is en de komende jaren nog verder zal groeien. Die groei houdt onder meer verband met de toenemende vergrijzing. Immers, oudere mensen hebben vaker last van chronische aandoeningen dan jonge mensen. Met het stijgen van de leeftijd neemt zelfs de kans op meerdere chronische aandoeningen per mens toe.
 
Uitgaande van verschillende bestaande definities van chronische aandoeningen wordt geschat dat het totaal aantal mensen met een chronische aandoening op 10 tot 15 procent van de totale bevolking, dat wil zeggen minimaal 1,5 tot 2,5 miljoen mensen. Het aantal chronische aandoeningen in Nederland wordt geschat op circa 4,5 miljoen (bron SCP 2002). De verklaring voor dit laatste getal is gelegen in de co-morbiditeit van chronische ziekten m.a.w. het feit dat de meeste mensen met een chronische aandoening meer dan één aandoening hebben. In het algemeen hebben vrouwen vaker een chronische aandoening dan mannen.
 
Daarnaast is uit de door TNO PG in 2003 uitgevoerde quickscan af te lezen dat het relatieve aantal mensen met een chronische aandoening én de mate waarin personen aan meerdere ziekten lijden toeneemt met de leeftijd. In de quickscan zijn gegevens te vinden over aantallen per groep chronische aandoening. Ook is er informatie te vinden welke sport- en beweegvormen door de diverse chronische aandoeningen worden beoefend. De quickscan is ook te downloaden als PDF-file.
< terug  |  print