Een persoonlijk beweegadvies

Voldoende bewegen is goed is voor onze gezondheid, daar twijfelt niemand aan. Veel mensen proberen om in beweging te komen. Soms lukt het even, maar in beweging blijven lijkt moeilijk. Excuses zijn er voldoende, ik ben te oud, ik heb geen tijd, ik hou niet van een fitnessclub... Vaak ontbreekt de motivatie. Wat kan wel en niet? Wat is een veilig en verantwoord?
 
Huisarts, sportarts, specialist, fysiotherapeut en oefentherapeut Cesar/Mensendieck kunnen mensen met een chronische aandoening adviseren welke sport- en beweegactiviteiten voor hen meer en minder geschikt zijn.
  
De samenwerking tussen zorgprofessionals onderling, maar ook met externe beweegaanbieders wordt ge´llustreerd met de vier stappen van de Ketenaanpak Actieve Leefstijl:
  1.  De huisarts schrijft een beweegrecept uit.
  2.  Bewegen onder begeleiding in gezondheidscentrum.
  3.  Samen met lotgenoten deelnemen aan externe beweegactiviteit.
  4.  Definitieve individuele toeleiding naar externe beweegaanbieders.
< terug  |  print