Welkom op de professionalsite van Sportief Bewegen

Hier vindt u informatie voor de professionals, die zich actief (willen gaan) inzetten om de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op het krijgen van) een chronische aandoening te bevorderen. (Para)medici, zoals huisarts, sportarts, specialist, fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, een bewegingsagoog en sport- en beweegaanbieders. 
 

Wilt u een sport- en beweegactiviteit ontwikkelen en opzetten?

Dan is het stappenplan voor het opzetten van een sport- en beweegactiviteit voor mensen met een chronische aandoening een handig hulpmiddel. Het stappenplan is ontwikkeld door NISB en Gehandicaptensport Nederland (NebasNsg). U kunt het stappenplan ook aanvragen bij Hans Leutscher.
 

Informatie over sport en bewegen per chronische aandoening

Tips en achtergrondinformatie over sport en bewegen per chronische aandoening vindt u bij aandoeningen. Deze informatie is goed te gebruiken bij een leefstijladvies of consult. Een goed moment om een begin te maken met het te stimuleren (meer) te gaan bewegen.
 

Bewegen is goed: ook voor mensen met een chronische aandoening!

Sport en bewegen is belangrijk en goed. Voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin bewegen op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, heeft een gunstig effect op de gezondheid. Bovendien heeft beweging een positief effect op het gevoel van welbevinden. Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Dat geldt voor mensen met een drukke baan, voor scholieren, voor mensen met een druk huishouden of andere activiteiten, voor jong en oud, voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking of een chronische aandoening.
Gelukkig is de belangstelling voor sport en bewegen door mensen met een beperking of een chronische aandoening de afgelopen jaren enorm toegenomen. Positief is dat de vraag naar sport- en bewegingsmogelijkheden juist vanuit de patiŽnten zelf sterk is gestegen. Ook binnen de (preventieve) gezondheidszorg is de belangstelling voor de gunstige effecten van sport en bewegen gegroeid. Omdat een actieve leefstijl de gezondheid aantoonbaar bevordert, nemen sport en bewegen in diverse zorgtrajecten voor mensen met een chronische aandoening een steeds belangrijkere plaats in. Ook de sportsector realiseert zich deze ontwikkeling en raakt steeds meer betrokken bij de groep mensen met een chronische aandoening.
 

Ontwikkelingen sport en beweegmogelijkheden

De afgelopen tien jaar hebben diverse patiŽnten- en belangenorganisaties van mensen met een chronische aandoening in samenwerking met landelijke sportorganisaties het nodige werk verzet om op het gebied van sport en bewegen. In 2006 hebben 25 landelijke patiŽntenorganisaties, waaronder het Astmafonds, de ReumapatiŽntenbond, de Parkinson PatiŽnten Vereniging, Alzheimer Nederland, Stichting Hart In Beweging, Diabetes Vereniging Nederland en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder een gezamenlijke visie over Aangepast Sportief Bewegen ontwikkeld. Zij stimuleren hun doelgroep om meer te gaan bewegen. Hun doel is duidelijk: vanwege de gunstige effecten op de gezondheid, willen zij meer mensen met een chronische aandoening in beweging brengen. Al die plannen hebben zonder twijfel tot resultaten geleid, maar desondanks is het huidige aanbod voor mensen met een chronische aandoening nog lang niet voldoende. Voor te veel mensen met een chronische aandoening is sport en bewegen nog onbereikbaar. Het tweede doel is daarom ook het verbeteren van de randvoorwaarden zoals een bijdrage in de meerkosten, voldoende (aangepaste) accommodaties, geschikte vervoersmogelijkheden en het creŽren van een lokale ketenaanpak tussen zorg-, en sport- en bewegingsaanbieders.
 

Kansrijke interventies

Gehandicaptensport Nederland (NebasNsg) en NISB hebben zich de afgelopen jaren actief ingezet voor de stimulering van sport en bewegen door mensen met een chronische aandoening. Maar ook andere organisaties zetten zich actief in voor deze doelgroep. Enkele voorbeelden van ontwikkelde activiteiten zijn de ZORGmethode, ketenaanpak actieve leefstijl, Big!Move, Bewegen op recept, etc. Een belangrijke rode draad binnen een aantal van deze activiteiten is samen werken aan een actieve leefstijl. Door samenwerking tussen zorgprofessionals, sport- en bewegingsaanbieders, blijkt uit ervaring, krijgen we meer mensen met een chronische aandoening in beweging! Kijk op het interventie overzicht van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen voor de meest kansrijke interventies.
  
Heeft u vragen over deze activiteiten of wilt u ondersteuning bij het realiseren van zoín ketenaanpak, mail dan naar Hans Leutscher van Gehandicaptensport Nederland of Toine van de Wert van NISB.
< terug  |  print