Sportief bewegen met hoge bloeddruk

Bewegen: gezond en nog leuk ook!

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Ook voor mensen met hoge bloeddruk is het goed om meer te bewegen. Door regelmatig in beweging te komen Ún te blijven, zult u zich een stuk prettiger voelen. 
 

Bewegen en hoge bloeddruk 

Wanneer u zich inspant, zal uw bloeddruk oplopen. De mate waarin uw bloeddruk oploopt wordt door een aantal factoren bepaald, zoals de intensiteit van de (sport)activiteit en de ingeschakelde spiergroepen. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ten gevolge van training bij mensen met hypertensie de bloeddruk na afloop van de training verlaagt. De daling van de bloeddruk wordt geschat op ongeveer 10 millimeters kwik. Voor uw gezondheid is deze daling van groot belang. 
 

Beweegadvies 

Bij de keuze voor bepaalde bewegingsactiviteiten is het vooral belangrijk dat u de activiteiten leuk vindt. Heeft u een hoge bloeddruk die voldoende onder controle is en waarbij geen complicaties optreden, dan kunt u deelnemen aan intensieve sporten als bijvoorbeeld tennis, squash en hardlopen. 
Heeft u echter een te hoge, moeilijk behandelbare bloeddruk, dan zal uw arts u rustige activiteiten als mikspelen (bijv. jeu de boules) en tai-chi (Oosterse bewegingsleer) kunnen aanbevelen. 
Het is gebleken dat regelmatige duurtraining een gunstig effect heeft op de bloeddruk bij mensen met een verhoogde bloeddruk. Meer weten over uw bewegingsmogelijkheden? Klik op beweegaanbod. Wilt u vooraf een persoonlijk beweegadvies? Klik op beweegadvies.
 

Samen bewegen 

Bewegen in een groep heeft als voordeel dat u samen beweegt met anderen die ongeveer net zo fit zijn als u. Veel mensen vinden dit stimulerend. De deskundige begeleiding zorgt ervoor dat u zich niet te veel belast, maar ook niet te weinig. Samen bewegen bevordert bovendien de sociale contacten.
 

Beweegtips 

Hier volgen tips om op verantwoorde wijze in beweging te komen en te blijven:  
  • Kies een activiteit die u leuk vindt en die bij u past.  
  • Overleg met uw behandelend (sport)arts en fysiotherapeut voordat u met nieuwe activieten start en in verband met medicijngebruik. Bouw duur, intensiteit en frequentie geleidelijk op.  
  • Laat regelmatig uw bloeddruk controleren. 
  • Minimaal een half uur per dag sportief bewegen is een gezond streven. 
U voelt zich prettiger als u regelmatig in beweging komt! 
 

Meer informatie over bewegen met hoge bloeddruk? 

Neem contact op met de Nederlandse Hartstichting.
 
Of klik op onderstaande downloads.
                   
< terug  |  print